PERSOONLIJKE FOTO’ S IN GALLERY

galery
PERSOONLIJKE FOTO’ S IN GALLERY

In de toekomst gaat het niet meer mogelijk zijn om persoonlijke foto’s te posten in de map ‘Gallery’, de map wordt verwijderd evenals de bestaande foto’s.

Men kan afbeeldingen van andere leden bekomen door deze een ‘Private Message’ te zenden waarbij de betrokken partij al dan niet kan op ingaan.

Deze maatregel is ingegeven door verscheidene aspecten, voornamelijk:

  • Een nieuwe regelgeving van eind januari opgelegd door de overheid betreffende het publiceren van persoonlijke afbeeldingen.
  • De anonimiteit, een belangrijk aspect voor Deccadent wordt verhoogd.
  • De aandacht wordt meer op de inhoud gericht en maakt het exclusiever.
  • De soms bedenkelijke kwaliteit en resolutie van het gepubliceerd materiaal staat in contrast met de inhoud van de website.


De map blijft nog tot 20 april online, daarna wordt deze verwijderd met alle inhoud.

Diegene die toch foto’s wensen te plaatsen kunnen dit verwezenlijken door middel van een opdracht. Deze worden in dezelfde lay-out geplaatst als de overige pagina’s van de website. Een begeleidende tekst kan erbij geplaatst worden.
Vooraleer tot publicatie over te gaan wordt expliciete schrifelijke toestemming gevraagd aan de eigenaar.
Indien meer informatie kan u bekomen door een mail te zenden naar info@deccadent.com.

Copyright © 2018 deccadent.com