RUNNERS HIGH versus SADOMASOCHISME

sado2

RUNNERS HIGH versus SADOMASOCHISME

zich heerlijk en ontspannen voelen

Soms kan pijn gelukkig maken

Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat er bij het sporten hormonen in de hersenen vrijkomen, die pijn verzachten en een fijn gevoel geven. Van hardlopers weten we dat ze zich heerlijk en ontspannen voelen na het rennen en er zijn atleten die van het sporten een roes krijgen. Dit fenomeen staat bekend als ‘runners high’.
Bij het sporten is dit een bespreekbaar onderwerp, bij sadomasochisme wordt met ongeloof gereageerd als men het aanhaalt.
De vaststelling dat pijn en geluk heel dicht bij elkaar liggen, is intussen bewezen. Pijn en lust ontstaan in hetzelfde gedeelte van de hersenen.


Hersenfunctie

Orgasme worden door dit limbisch systeem geregeld
Het is de moeite waard na te gaan hoe de lichaamseigen of endogene opiaten de seksualiteit beïnvloeden. Hierin zijn endorfines een belangrijke groep van endogene opiaten (de term is een samentrekking van endogene morfine).
Endorfines zijn natuurlijk voorkomende, morfineachtige stoffen die in de hersenen geproduceerd worden. Zij spelen een belangrijke rol in de controle over emotionele gedragingen en worden geassocieerd met pijn, angst, spanningen en hiermee verwante affectieve toestanden die door pijn worden opgeroepen.
Alle processen in de hersenen zijn gebaseerd op natuurkundige- en chemische gebeurtenissen. Ook degene die zich afspelen op het gebied van de seksualiteit. In een zenuwcel wordt de opwinding door middel van een potentiaalverschil doorgegeven. Buiten de zenuwcellen wordt de informatie langs chemische weg doorgegeven. De chemische basisstoffen kunnen hormonen, neurotransmitters of neuropeptiden zijn, die de eigenschappen van beide stoffen bezitten. Bij de directe doorgave van de prikkel van neuron naar neuron, geven neurotransmitters de informatie door.

Opiaten en seks

Een ander gevoel voor tijd
Het limbische systeem is een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Het is, evolutionair gezien, een van de oudste delen van de hersenen maar bevat ook enkele nieuwere structuren.
In dit gedeelte van de hersenen zorgen endogene opiaten ervoor dat de emoties tijdens de seksuele activiteit als lustvol en intensief worden ervaren. Ook de euforie en het gevoel van geluk tijdens het orgasme worden door dit limbisch systeem geregeld.
Alle intensieve veranderingen in het gevoel: rust, tevredenheid, een ander gevoel voor tijd, een intensief gevoel van geluk ontstaan door invloed van endogene opiaten.
Als zich geen opiaten, endogene (lichaamseigen) noch exogene (lichaamsvreemde), zich in de betreffende hersendelen zouden bevinden, dan reageert men op seksuele prikkels slechts met onverschilligheid.

Sadomasochisme en pijn

Onder invloed van gevoelszenuwen
Kunnen sadomasochisten gewenning vertonen aan lichaamseigen opiaten.

Endorfines
Endorfines zijn verantwoordelijk voor de vermindering van pijn, waardoor slaperigheid ontstaat en gevoelens van genot. Ze kunnen worden opgewekt in reactie op pijn, zware inspanning, orgasme, of opwinding.
De endorfinen beïnvloeden het gehele hormoonsysteem en hebben directe toegang tot het vegetatieve zenuwstelsel, het limbische systeem en de gedragsbepalende centra van het totale organisme.
Een andere belangrijke speler is enkefaline, eveneens een endogene opiaat, maar niet zo bekend als endorfine. Hoewel beiden endogene opiaten zijn, vertegenwoordigen ze functioneel twee verschillende systemen.

Enkefaline
De pijnprikkels die via het lichaam naar de hersenen leiden, staan onder invloed van gevoelszenuwen. Bij het stimuleren van deze zenuwen wordt er een verdovende stof aangemaakt: enkefaline. Het verschil tussen morfine en enkefaline is dat morfine pijn wegneemt en enkefaline zowel pijndrempelverhogend als ontstekingsremmend werkt.
Bij het hebben van seks mag men ervan uitgaan dat de endorfine, die langer werken kan dan de enkefaline, verantwoordelijk is voor de diepe emoties die gedurende het gehele proces optreden.
De enkefaline daarentegen is meer verantwoordelijk voor de belonings- en versterkerfuncties op de korte termijn. Samen zorgen ze bij seks voor het gevoel en de waarnemingen gedurende het orgasme, voor het gelukkige gevoel en de bevrediging, voor de seksuele motivatie en een goed lichamelijk gevoel.


Genot uit pijn

Psychisch-bewuste
Ook in het dagdagelijkse seksuele leven komt het bijten, vasthouden en krabben voor, maar waarom vinden sommigen het aantrekkelijk om met een zweep behandeld te worden en pijn te lijden.
Een deel van de verklaring is de wens tot onderwerping en – of macht, maar ook het verloop van de psychologische en fysische functies die zich in het brein en het lichaam voordoen mag niet onderschat worden.
Bij seksuele activiteit komen endogene opiaten in grote hoeveelheden vrij. Deze lichaamseigen opiaten zorgen niet voor de onderdrukking van pijn bij de seksuele activiteit, maar vooral voor de positieve, emotionele zijde van de seksualiteit, voor de lust, de bevrediging en de opwinding bij het orgasme. Ook bij een langdurige pijnlijke stimulatie worden deze in grote hoeveelheden aangemaakt, na ongeveer vijf minuten beginnen de endogene opiaten met hun verdovende werking.
De dominante persoon kan dan harder “toeslaan”. Door nog sterke seksuele stimulatie toe te passen, zoals het bewerken van tepels, wordt het endogene opiaatsysteem nog meer gestimuleerd. Alleen al vanwege de seksuele situatie waarin de persoon zich bevindt, is er een grotere hoeveelheid aan endogene opiaten.
Door het vrijkomen van endorfine en enkefaline wordt niet alleen de waarneming van pijn gereduceerd, maar tevens de pijngrens verhoogd.
De mediale thalamus en het limbische systeem zorgen daarnaast nog voor een positieve waardering van de pijn. Ook de psychisch-bewuste omschakeling van pijnprikkeling naar het seksuele, speelt bij sadomasochistische handelingen een rol, waardoor deze stimulansen als lustvol worden ervaren.
Naast de normale seksuele stimulans wordt dus bij sadomasochistische handelingen de nociceptieve stimulans daaraan toegevoegd, dat wil zeggen de prikkeling van de vrije zenuwuiteinden in de huid (mogelijk door een zweep, kaarsvet, ijs…). Het endogene opiaatsysteem wordt dienovereenkomstig dubbel gestimuleerd.

Bij het orgasme zou dan ook eigenlijk de dubbele extase moeten worden ondervonden, terwijl bij de seksuele handelingen de dubbele lustgevoelens zouden moeten worden ervaren. Enquêtes bij beoefenaars van sadomasochisme bevestigen dat.
Volgens het model van de operante conditionering (geconditioneerd gedrag, volgens Pavlov) wordt een gedrag standvastiger naarmate het gedrag vaker en onregelmatig wordt vertoond.

Als een persoon regelmatig de ervaring opdoet, dat twee tepelklemmen in verband staan met een komende orgasme, kan dat er toe leiden dat deze geil wordt als men die tepelklemmen enkel maar toont. Eenzelfde gedrag kan men waarnemen bij doorgedreven orgasmecontrole, getrainde personen kunnen tot een orgasme komen enkel door een woord of signaal van hun dominant.
Deze combinatie zou de reden kunnen zijn waarom door pijn geilheid kan opgewekt worden.
Ook de bij het sadomasochisme rituelen (regels, aanspreking, kledij,….) kunnen als een aaneenschakeling van geconditioneerde prikkels gezien worden.

Iedere prikkel, iedere handeling, geeft de opkomende lust aan. Alleen al het voorgevoel van de bevrediging op zich kan het geluksgevoel en de bevrediging oproepen.

Sadomasochisme is geen “abnormaal” of “pervers” seksueel gedrag, maar het toont de mogelijkheden van nieuwe lustopwekkende strategieën, die ons lichaam ter beschikking stelt.

COMMENTAAR

VOEG EEN REACTIE TOE

*