VROUWEN EN EYESWIDESHUT

meid10

Het is opvallend. Vrouwen, heren, singel of in gelijk welke relatie, maken steeds meer gebruik van EyesWideShut om zich te informeren of hun kinky netwerk uit te breiden. Heeft het te maken met de hoogstaande lay-out of is het de aard en diversiteit aan artikels, informatief maar niet te expliciet

omgeving
Mogelijk is door een combinatie van deze factoren een vrouwvriendelijke omgeving ontstaan waardoor deze zich vrij voelen om onderwerpen, waartoe men zich aangetrokken voelt, verder te exploreren. Hoger opgeleide vrouwen kijken er vaker naar dan lager opgeleide. Het merendeel zijn jongere dames, niet alleen omdat zij vanwege de seksuele revolutie minder preuts zijn opgevoed, maar ook omdat zij meer in een beeld- dan in een leescultuur zijn opgegroeid.

Er zijn een aantal elementen die een vrouwvriendelijke omgeving in de hand werken.


OMGEVING EN VERTROUWEN

geest
In vertrouwen en discretie zich informeren, vragen stellen en vertellen over intieme belevenissen, doe je als dame niet gemakkelijk of liever niet met iemand uit je directe omgeving.

Doorheen de website kunnen dames veilig en betrouwbaar surfen en zijn er voldoende betrouwbare stellen te vinden die een luisterend oor bieden. Een gesprek over het eigen verlangen, experimenten of frustraties kan het best gevoerd worden met personen met een open geest. Vrouwen die gewoonlijk gesloten zijn over hun kinky seksleven vertellen hierdoor gemakkelijker over technieken die hun genot bezorgen.


VISUELE CREATIVITEIT EN DIALOOG

chique
Visuele en creatieve elementen zijn niet onbelangrijk, verkeerde sfeerelementen, zeker bij fotografische afbeeldingen, kan averechts werken. Vrouwen willen niet overdreven geïdealiseerd, gegeneraliseerd of geobjectiveerd worden maar willen zich goed voelen in de rol die ze zelf willen aannemen.

Het creëren van een gesprek is een wezenlijk element in het gevoelsleven. Positionering van de artikels op een wijze die een later gesprek, met de partner of gelijk denkende, ondersteund toont diepte, effectiviteit en eveneens de persoonlijkheid van EyesWideShut.


RESPECT EN OPENHEID

Bij erotische en kinky onderwerpen zijn de vrouwelijke belevingen net zo belangrijk, met respect voor ieder individu, welke rol de vrouw ook vervuld. Daarnaast zijn ontplooiing, openheid, een goede balans tussen kinky seksualiteit en vrouwvriendelijkheid belangrijke onderscheidende factoren om succes te bewerkstelligen.


MOGELIJKHEDEN BIEDEN

chique
Ook bij onze sporadische EyesWideShut Party’s, is het opvallend dat er telkens singel dames aan willen deelnemen. Een aantal redenen zijn hiervoor aan te halen.

EWS Party’s zijn ondanks een strikte dresscode niet elitair maar chique, standingvol en laagdrempelig. Er hoeft niets, de mogelijkheid om passief te blijven is aanwezig en eigen grenzen worden nooit overschreden. Integriteit van het individu is onvoorwaardelijk.

De party’s bieden een veilige omgeving met aandacht en respect voor ieder persoon.


EYESWIDESHUT

Een vrouwvriendelijke website is een integratie van al deze elementen …..het visuele aantrekkelijk, voldoende genderdiversiteit, een open dialoog en een duidelijke informatieve taal met voldoende emotionele intelligentie die maken dat vrouwen graag bij EyesWideShut vertoeven.

Onlangs mailde een dame het volgende: “EyesWideShut is voor mij alsof ik een geheimzinnig huis binnenga met wonderlijke kamers, gevuld met bergplaatsen en sfeervolle verlichting. Elke kast en lade die ‘k open deed wekte interesse en verwondering, mijn vermoeden dat er meer moest zijn op seksgebied werd helemaal bewaarheid.

Ik sta in het begin van een opwindende ontdekkingsreis…”

 

Laat dat nu net één van de redenen zijn waarom we EyesWideShut hebben opgezet.


Muziek

meid10

VOEG EEN REACTIE TOE

You must be logged in to comment.