DECCADENT EN BEELDMATERIAAL


EYESWIDESHUT EN BEELDMATERIAAL

Op de website kunnen leden beeldmateriaal posten, soms is dit een verplichting zoals bij een profielafbeelding soms is het nuttig om uw interesses weer te geven zoals in uw persoonlijk album.
Hierbij richtlijnen wat we verwachten, lees dit aandachtig door.

AVATARS

Avatar (profiel foto)
Om een geldig account aan te maken is het plaatsen van een profielafbeelding onontbeerlijk.

Accounts zonder profielafbeelding worden administratief verwijderd.

Discretie is een belangrijke factor op de website en dit willen we promoten.

Toegelaten avatars:

 • Stijlvolle objecten die uw interesse weergeeft en een binding hebben met de mystieke en kinky standpunten van deze website.
 • Onherkenbare foto’s van uzelf, uw partner of beiden

Niet geoorloofde avatars:

 • Herkenbare afbeeldingen van andere personen dan voor wie het profiel wordt aangemaakt.
 • Het gebruik van reeds bestaande avatars.
 • Pornografische afbeeldingen die het stijlvolle karakter van de website schaden zoals erecties of obscene afbeeldingen.
 • Bij wet verboden afbeeldingen zoals foto’s waar jeugd of kinderen op voorkomen, seks met dieren, …

FOTOALBUM

Elk account heeft de beschikking over een persoonlijk Fotoalbum. Hierin kunnen eigen foto’s gepost worden die blijk geven van uw personaliteit en interesses. De voorwaarden zijn hier soepeler dan bij voorgaande.

Toegelaten afbeeldingen:

 • Afbeeldingen van uzelf en partner al dan niet herkenbaar. Foto’s van derden worden enkel toegelaten indien onherkenbaar of mits expliciete toestemming van deze persoon.
 • De afbeeldingen mogen pornografisch zijn zolang het stijlvol wordt weergegeven.

Niet toegelaten afbeeldingen:

 • Bij wet verboden afbeeldingen zoals foto’s waar jeugd of kinderen op voorkomen, seks met dieren, …

BELANGRIJK

In het fotoalbum kan u zelf voor elke foto apart bepalen wie deze mag-kan zien. Afhankelijk van uw instelling kan u kiezen uit:

 • Privé, enkel zichtbaar voor uzelf.
 • Vrienden, enkel zichtbaar voor uw vrienden.
 • Algemeen, voor alle leden zichtbaar.


We raden de leden aan gebruik te maken van deze opties en niet alles zomaar ‘vrij’ te geven.

Wij behouden ons het recht voor om foto’s of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen, hierover kan niet worden gecorrespondeerd!