FACE SLAPPING

sapping2

Dit artikel gaat niet over misbruik, wel over de mogelijkheden en ervaringen die face slapping biedt aan instemmende volwassenen in wat voor relatie dan ook. Sla nooit uit woede! eyes wide shut eyeswideshut

Face slapping is een kunstvorm voor diegene die ervan houden
Dit artikel handelt over een fantasie. De reden om aan face slapping, in het gelaat slaan, te doen kunnen sterk verschillen. Wel is het duidelijk dat het een gebaar is van kracht die in hoge mate een vernederend gevoel kan oproepen bij diegene die het ondergaat. Het is tijdens een spelelement een effectieve vorm om bede partijen hun plaats te wijzen.
Het komt voor als een onderdeel van een scène of tijdens seks, als deel van discipline, als straf….Face slapping werd lang aanzien als de tweede grootste belediging die men kon krijgen, op de eerste plaats stond het bespuwen.
Face slapping is een kunstvorm voor diegene die ervan houden. Een klap, terwijl men in elkaars ogen kijkt kan duizend dingen betekenen zonder een woord te zeggen.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

toelaatbare plaatsen
Een face slapping moet gecontroleerd worden uitgevoerd om veilig te blijven. Het impactvermogen en impactplaats moeten enerzijds beperkt blijven, anderzijds juist gelokaliseerd zijn.

Fysisch

Het aangezicht heeft een 60 spieren, 14 botten, het kraakbeen van de neus, de kaakgewrichten, ogen, oren…en is voorzien van een groot aan zenuwuiteinden. Elk van deze onderdelen kan worden beschadigd door het slaan. Er moet ook rekening gehouden worden met de nek, deze absorbeert een gedeelte van de kracht van het face slappen.
Het gelaat is een centraal zintuiglijk complex, een klap op het aangezicht kan het zien, horen, ruiken, proeven en voelen beïnvloeden. Door het slaan kan in het oog de retina loskomen, een trommelvlies scheuren, de neus breken, kaak ontwricht geraken of een gescheurde lip…geen van deze gevallen zijn uitzonderlijk bij een slag op het hoofd.
In het gelaat slaan is volledig anders en meer risicogevoelig dan slaan op meer toelaatbare plaatsen op het lichaam zoals de vlezige delen van de billen.

Psychologisch

Face slapping roept bij sommigen een hoge graad van vernedering op. Hierover moet een diepgaande discussie aan voorafgaan om ongewenste gevoelens te voorkomen. Toestemming van de partner is cruciaal, de toestemming kan éénmalig zijn of dynamisch bijvoorbeeld in een dominant-submissie relatie. Het inlevingsvermogen, empathie van diegene die slaat, is essentieel om een weerslag van angst, verdriet of woede bij de partner te vermijden.


VOORAF

gelaatshuid is teer en gevoelig
Vooraleer met face slapping te beginnen moeten een aantal voorzorgen in acht genomen worden.

  • Verwijder alle sierraden, zowel van de handen als in het gelaat. Ringen zijn voor de hand liggende voorwerpen om te verwijderen maar eveneens oorringen en piercings in oren, wenkbrauwen en lippen moeten verwijderd worden. Harde voorwerpen kunnen de schade aan het gelaat aanzienlijk verhogen.
  • Reinig vooraf je handen en hou de nagels kort, de gelaatshuid is teer en gevoelig.
  • Sla jezelf in het gelaat…jezelf slaan komt echt aan zoals bij je partner. Varieer in kracht en test enkele technieken zodat je weet hoe het aanvoelt.
  • Een vochtige, betraande huid is veel gevoeliger dan een droge.
  • Iedereen heeft eigen voorkeuren, test welke het best past bij je partner, bouw rustig op en overleg. Zoek welke werkwijze voor jullie het best geschikt is.
  • Zoals bij elk item bij dominantie en submissie, bouw een stopwoord in.

TECHNIEKEN BIJ HET FACE SLAPPEN

Bij het face slappen zijn er een aantal factoren die belangrijk zijn: raakplaats, hand, pols en afstand.

Hou er rekening mee dat bij het slaan het hoofd wegdraait en de nek getorst wordt, een whiplash is mogelijk. Om dit te voorkomen hou de ene hand vlak tegen de wang en sla met de andere hand of hou het hoofd lichtjes tegen door middel van de kin.

Plaats

De enige plaats waar men veilig kan slaan is een gedeelte van de wang, namelijk het gedeelte tussen het jukbeenbot (os zygomaticum) en de onderkaak (mandibula). Sla nooit op botten, het jukbeen zit vast aan de oogkas en neus, de onderkaak omvat gevoelige gewrichten. De botten zijn niet bedekt met spierweefsel wat de mogelijke op beschadiging van het botvlies vergroot.
Sla je hoger of lager dan raak je botten, sla je teveel naar voren of achteren dan raak je respectievelijk de ogen – lippen of de oren.
Volledige hand – palm – vingers
Meestal is een volledig open hand te groot-breed om enkel op het juiste gebied te slaan, alleen met de vingers slaan is de beste optie en het effect is meer dan afdoende. De kracht van de impact wordt niet enkel bepaald door de oppervlakte maar eveneens door de biomechanica (hefbomen).
Vingers apart – vingers bij elkaar
Met de vingers samen creëert men een krachtiger slaginstrument, het effect is minder als de vingers iets uit elkaar gehouden worden, een “gecupte” hand is nog intenser.


Flexibele of vaste pols

Een flexibele pols laat enige ruimte om de impact gezamenlijk te absorberen en je kan de gewenste impact tot het laatste moment wijzigen. Slaan met een vast polsgewricht komt veel harder aan en is moeilijker te controleren. In mijn opinie geeft een flexibele pols meer mogelijkheden, de kracht kan je uit de onderarm halen.

Afstand

De kracht van de slag wordt sterk beïnvloed door de afstand, het bereik. Een breed uitwaaierende slag met gestrekte arm kan je partner laten tollen of vallen. Deze techniek is zeker risicovoller daar het raken van de juiste plaats zo goed als uitgesloten is.
Face slapping van dichtbij is veel effectiever.

Backhand

Dit is het slaan met de buitenkant van de hand (ook bitch-slap genoemd). Aan de bovenkant van de hand zitten de gewrichten meer aan de oppervlakte dan aan de binnenzijde en de nagels wat mogelijk de kans op verwondingen doet toenemen, impactvermogen aanpassen.

Achter

Men zou de partner kunnen face slappen als men erachter staat. Het grote nadeel is dat het zicht te beperkt is om de juiste plaatsen te raken wat het risico onnodig groot maakt.


STIJLEN BIJ HET FACE SLAPPEN

Afwisselend
Dit artikel handelt over een fantasie[/quote]Keuze te over, ieder moet uitmaken welke variatie en intensiteit best bij hen past.
Een stilte voor de storm….zachte strelingen gevolgd door een klap.
Het onverwachte….een klap die uit het niets komt.
Repetitief….herhaaldelijke zachte klappen.
Opbouwend….van zacht naar hard.
Afwisselend….links, rechts, links,…..
Keuze….je laat je partner de keuze tussen links of rechts en de hardheid op een schaal van 1 tot 10.
En natuurlijk….de attributen of omstandigheden: geblinddoekt of niet, bondage, seks, publiek, spugen…

VOEG EEN REACTIE TOE

*