Vanessa Beecroft

beecroft2

Ze voeren niets op: er gaat niets gebeuren
Sinds 1993 laat Vanessa Beecroft dit soort performances plaatsvinden. Ze verzamelt telkens een aantal jonge vrouwen die ze er hetzelfde uit laat zien. Ze zijn meestal gekleed in lingerie; in de meest recente performances verschijnen ze ook gedeeltelijk of vrijwel geheel naakt. Soms zet Beecroft één type neer, soms verschillende varianten binnen één optreden. Tijdens de performances is er minimale actie. Beecroft zegt: “People don’t perform: nothing is going to happen: they don’t start nor end anything” (Ze voeren niets op: er gaat niets gebeuren: ze beginnen noch stoppen iets). eyes wide shut eyeswideshut


meisjes als levend materiaal
De meisjes krijgen de instructie niet met elkaar of het publiek te communiceren. Hierdoor werkt hun aanwezigheid desoriënterend. Ze zijn tegelijkertijd aan- en afwezig. Hun identieke voorkomen versterkt het gevoel dat het hier niet om werkelijke personen gaat. Deze video is opgenomen in het Van Abbemuseum, vlak voor de opening van de tentoonstelling ID in december 1996. Tijdens de opening ging de performance door. Beecroft gebruikt de meisjes als levend materiaal om een beeld neer te zetten. Ze speelt kunst en leven, werkelijkheid en kunstmatigheid tegen elkaar uit.


klassieke schoonheden
Met dit beeld verwijst ze naar een schoonheidsideaal. Afhankelijk van hun uitdossing doen de meisjes denken aan eigentijdse voorbeelden van schoonheid in de vorm van fotomodellen of mannequins, of aan klassieke schoonheden uit de beeldende kunst.

VOEG EEN REACTIE TOE

You must be logged in to comment.